Güncel

Partizan 1 Mayıs hazırlıklarına başladı

Partizan, İstanbul, Ankara ve İzmir’den faaliyetçilerin katılımıyla düzenlediği toplantının ardından İstanbul’da 1 Mayıs’a ilişkin somut bir tartışma ve planlama yaptı.

2021 1 Mayıs’ına yaklaşırken devrimci-ilerici güçlerin hazırlık ve tartışmaları da buna paralel ilerliyor. Bu yıl da pandeminin gölgesinde karşılanacak olan 1 Mayıs, AKP-MHP iktidarı tarafından Cumartesi-Pazar günleri uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamına alınarak fiili olarak yasaklanmış oldu.

Lebaleb kongreler düzenlemekle övünen AKP iktidarı, salgın önlemleri adı altında kafeleri, barları ve lokantaları kapatmaya hazırlanıyor. AKP-MHP iktidarı, söz konusu işçilerin sendikalaşması ve örgütlenmesi, ücretsiz izne çıkarılması ve Kod- 29 ile işten atılması olduğunda pandemiyi hatırlamıyor. Ancak işçi ve emekçiler, Boğaziçi öğrencileri ve İstanbul Sözleşmesine sahip çıkan kadınlar sokağa çıktığında AKP iktidarı pandemiyi hatırlıyor ve her türlü hak arama girişimini salgın gerekçesiyle yasaklıyor.

Emekçiler büyük bir yoksulluk ve işsizlikle boğuşurken siyasi iktidar, suni gündemlerle kitleleri manipüle etmeye çalışıyor. Bu tablo içinde yaklaşmakta olduğumuz 1 Mayıs’a ilişkin geçtiğimiz günlerde İstanbul, Ankara ve İzmir’den faaliyetçilerin katılımıyla bir toplantı düzenleyen Partizan, işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma gününe giderken öne çıkan gündem ve talepleri tartıştı.

Yürütülen tartışmalar, güncelde bugün, pandemi, ekonomik kriz ve bu ikilinin giderek derinleştirdiği işsizlik ve yoksulluğun öne çıkarılması, teşhir ve ajitasyon çalışmasının bunun üzerinden yürütülmesi gerektiği üzerine şekillendi.

Ücretsiz izin, Kod- 29 ile işten çıkarma, sendikalaşmaya yönelik saldırı ve engellemeler, artık katliama dönüşen iş cinayetleri bununla birlikte İstanbul Sözleşmesinden çıkılması ve bunun kadın ve LGBTİ+’lara yansımaları, HDP’nin kapatılma tartışma ve girişimleri temel başlıklar olarak belirlendi.

Merkezi toplantının başlıklarından biri de Partizan olarak Aralık ayından bu yana Birleşik Mücadele Güçleri ile birlikte sürdürdüğümüz faaliyet oldu. BMG’nin çalışmalarının genel bir değerlendirilmesi yapılırken sürecin birleşik mücadeleyi neden gerekli kıldığı, bizim nasıl ele aldığımız ve Nisan ayı boyunca BMG ile birlikte yürütülecek 1 Mayıs faaliyetlerine dair perspektif bağlamında verimli, zengin tartışmalar yürütüldü.

Birleşik mücadele fikriyatının kısa sürede geniş bir kamuoyu yarattığı yürüttüğümüz çalışmaların, emekçilerden oldukça olumlu geri dönüşler aldığı, birlikte iş yapmanın, devrimci dayanışmayı ileri taşıdığı ve ortak iş yapma kültürünü geliştirdiği vurgu yapılan diğer başlıklar oldu.

BMG’nin kolektif tartışmalarıyla belirlediğimiz temel yönelimleri pratik faaliyet içinde sahiplenme ve buna paralel kendi örgütlenmemizi ileri taşıma, 1 Mayıs sürecini de bu kapsamda ele alma noktasında da belli bir yaklaşım açığa çıktı. Birleşik mücadelenin kitlelerin düzene karşı mücadelesini ileri taşıyacak temel momentlerden biri olduğu vurgu yapılan başlıklardan oldu.

Toplantı tüm alanlarda bir yandan Partizan olarak kendi çalışmalarımızı yürütürken, BMG ile eşgüdümlü ve birbirini besleyen bir ele alışla güçlü bir çekim merkezi yaratılabileceği fikri öne çıktı.

İstanbul’da 1 Mayıs toplantısı

Geçtiğimiz günlerde düzenlediğimiz merkezi 1 Mayıs toplantısının ardından İstanbul’da Nisan sürecinin somut planlanmasının tartışılması hedefiyle Partizan faaliyetçileri yeniden bir araya geldi.

Bu toplantıda genel politik süreçten ziyade daha pratik meseleler ve faaliyetin nasıl örgütleneceğine dair tartışmalar yürütüldü. Başlarken sendikaların ve devrimci-ilerici güçlerin 1 Mayıs başlığında yürüttüğü tartışmalar aktarıldı bunun üzerine bir sohbet yapıldı.

Partizan faaliyetimizin temel koordinatları; pandemi gerçekliğini dikkate alarak maske ve hijyene dikkat ederek, çat kapıyla kitlemizi tek tek gezerek yaygın bir kitle faaliyeti yürütmek, buna paralel bir şekilde çıkaracağımız materyalleri yaygın a/p kapsamında kullanmak ve Anadolu ve Avrupa yakasında belirlenen tarihlerde temasta olduğumuz kitlemizi bir araya getirmeye çalışmak şeklinde özetlendi.

Pandeminin tüm faaliyeti etkileyen gerçekliğini de hesaba katarak çalışmalarda esnek ve yaratıcı olunması gerektiği görüşü açığa çıktı. 1 Mayıs faaliyetimizde kimi pilot bölgelerin seçilmesi ve derinleşerek yoğunlaşma yönteminin yaşama geçirilmesi konusunda da bir yaklaşım gelişti. Bununla birlikte, çevre çeperimizdeki canlı ilişkilerin harekete geçirilmesine yönelik bir kafa yoruş içinde olmamız faydalı olacaktır.

Birleşik Mücadele Güçleri’nin Nisan ayı içinde örgütleyeceği kampanya ve çıkardığı materyallerin de faaliyetimizde etkin bir şekilde kullanılması gerektiği, BMG’nin yerellerde örgütleyeceği etkinliklere katılım gösterilmesi gerektiği ifade edildi.

Toplantıda 1 Mayıs’ın kitlelerle birlikte kutlanmasının önemli olduğu bu anlamda gerek gün gerekse de yer konusunda esnek davranılabileceği fikri öne çıktı.

1 Mayıs’ta birlik ve mücadeleyi büyütmek ve her yer 1 Mayıs demek için şimdi harekete geçme zamanı!

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu